Bana bir yol görünmüştü sabahtan. Yolda aklıma bir şiir takıldı. Daha doğrusu şiirin bir satırı.

Yılmaz Erdoğan’ın “Şimdi sen gidiyorsun ya; herşey sana benzeyecek” cümlesi dilimden “Şimdi sen geliyorsun ya; herşey bana benzeyecek” diye çıkıverdi. Sevgiyi “sen” merkezli yaşamayı denemiş ama başaramamış biri olarak, bekleme modunda ve “ben” merkezli sevgiler (daha doğrusu sevenler) peşindelikten oldu bu doğaçlama.

Garip

10 Eylül 2007 Pazartesi,20:29